INFORMACE PRO OBČANY

Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce za rok 2022 

- přílohy k závěrečnému účtu

Obec Malé Svatoňovice

příspěvková organizace Mateřská škola Malé Svatoňovice

příspěvková organizace Bytová správa Malé Svatoňovice

příspěvková organizace Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice

příspěvková organizace Základní škola Malé Svatoňovice