INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Závěrečný účet obce

Závěrečný účet obce za rok 2018

- přílohy k závěrečnému účtu

Obec Malé Svatoňovice

příspěvková organizace Bytová správa Malé Svatoňovice

příspěvková organizace Vopdovody  a kanalizace Malé Svatoňovice

příspěvková organizace Mateřská škola Malé Svatoňovice

příspěvková organizace Základní škola Malé Svatoňovice