INFORMACE PRO OBČANY

Informace pro občany s evidovanou adresou TP na adrese sídla ohlašovny - Nádražní 105

Pro občany s evidovanou adresou trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny jsou na podatelně Obecního úřadu Malé Svatoňovice ukládány výzvy k vyzvednutí zásilky a opakované výzvy s poučením. 
Aktuální seznam výzev k vyzvednutí zásilky občanům s trvalým pobytem na ohlašovně
Vlastní zásilky budou uloženy po stanovenou dobu na ukládací poště v Malých Svatoňovicích, kde si je příjemce s platným průkazem totožnosti může vyzvednout. Vyzvednout si zásilku může přímo na poště i bez toho, aby si na podatelně vyzvedával výzvu k vyzvednutí zásilky.