"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

18.03.2024

První svoz bioodpadu

První

V úterý 26.03.2024 proběhne první svoz bioodpadu a poté vždy ve 14denním intervalu (každý lichý týden). Petrovice (rokle) budou sváženy v úterý liché týdny bioodpad a v sudé týdny směsný odpad.

Zpět