INFORMACE PRO OBČANY

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

Úřední deska

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy - výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přir. vývoje chráněného živočicha- bobra evropského

Datum vystavení: 05.05.2022
Datum sejmutí: 23.05.2022
Vystavil: admin1
Kategorie: Oznámení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec tímto

zveřejňuje

opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).

více informací v příloze

   
Příloha: VV_Oznámení o vydání OOP_Bobr_0522.pdf
OOP_§_56_ZOPK_bobr_0522.pdf                

Zpět