"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

18.07.2019

I.C.E. karta neboli Seniorská obálka se zabydluje i u nás

Seniorská obálka je tiskopis, který může napomoci v krizových situacích. Je určený především pro seniory nebo zdravotně postižené, kteří bydlí ve svém domácím prostředí. Nově pomáhá také v Královéhradeckém kraji a její pořízení nic nestojí. Obálka vznikla ve spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a krajské samosprávy. Funguje na principu I.C.E., neboli „In Case of Emergency“, což znamená karta pro případ naléhavé pomoci, v případě nouze. 

I.C.E.

Těch případů, kdy osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní potíže a musí volat záchrannou pomoc, přibývá, stejně jako výjezdů hasičů nebo policie. I lidé v mladším věku jsou často rozrušení, nesoustředění, dezorientovaní a nedokážou odpovídat na položené otázky, které si výjezd záchranky, hasičů nebo policie vyžaduje. Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je v této situaci dobře vyplněná Seniorská obálka.
Doporučujeme, aby byla vyplněna co nejaktuálněji a nechyběly v ní potřebné údaje. Aby bylo vyplňování jednoduché, podle lékařů zásahových jednotek, kteří formulář obsahově doporučili, postupujeme podle barev „jako na semaforu“. Co je červené, je nejdůležitější, naopak zelené je na vůli seniora, zda tyto údaje chce poskytnout. Každé vyplnění tiskopisu je vlastní záležitost seniora nebo jeho osoby blízké. Ať už jde o nemoci, se kterými se dotyčný léčí, léků, které užívá nebo jména praktického lékaře. Důležité údaje se týkají osob blízkých. Po dohodě se všemi složkami IZS je nutné, aby tiskopis po vyplnění byl složen do tvaru obálky a umístěn na viditelném místě v domácnosti seniora. Jedná se POUZE o dvě možnosti - dveře lednice s pomocí třeba magnetky, nebo vstupní dveře do bytu zevnitř. Můžeme použít pro připevnění a uchování tiskopisu i plastovou obálku a oboustranně lepicí pásku.
I když se jedná o zdravotní údaje, jedná se o nástroj sociálně zdravotního pomezí. Vedle důležitého fyzického zdraví je stejně důležitá psychická pohoda člověka. Proto doporučujeme aby Vám s vyplněním a aktualizací Seniorské obálky pomohli rodinní příslušníkci, osoby blízké nebo sousedé.
Jak se k Vám Seniorská obálka dostane?
Od 01.07.2019 si Seniorskou obálku můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Malých Svatoňovicích v pondělí či ve středu v úředních hodinách mezi 8:00 - 17:00. Přijďte si pro Seniorskou obálku a myslete na své bezpečí! Společně Vám přejeme, abyste Seniorskou obálku nepotřebovali využít, ale abyste s ní byli připraveni.

Tiskopis i návod k vyplnění si můžete rovněž stáhnout zde:
Formulář I.C.E. karty - Seniorské obálky
Návod k vyplnění I.C.E. karty - Seniorské obálky

Zpět