MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

Pro školy

Komentovaná prohlídka
Muzeum bratří Čapků nabízí školám a školkám komentovanou prohlídku obou expozic v délce cca 1 hodiny (pro MŠ kratší spojená s četbou pohádky). Komentář je vždy přizpůsoben věku a úrovni dosažených znalostí našich mladých návštěvníků. Prohlídku je možné pojmout i jinou pracovní formou dle požadavků pedagogů. V rámci prohlídky se žáci a studenti seznamují se životem a dílem bratří Čapků s důrazem na poutavost výkladu a podnícení zájmu o literaturu a četbu.

 

Využití prostor pro pracovní hodinu
Muzeum bratří Čapků nabízí školám možnost v prostorách muzea uspořádat výukovou hodinu literatury, dějin umění, výtvarné výchovy, atd. s využitím konkrétní ukázky dokumentů z expozice. Nutná dohoda předem s rezervací prostoru na tel. čísle 705 103 264, e-mail: odrobinakova@malesvatonovice.cz nebo muzeum@malesvatonovice.cz.