MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ

Pro školy

Komentovaná prohlídka
Muzeum bratří Čapků nabízí školám a školkám komentovanou prohlídku obou expozic v délce cca 1,5 hodiny (pro MŠ kratší s možností četby pohádky). Komentář je vždy přizpůsoben věku a úrovni dosažených znalostí našich mladých návštěvníků také s možností využití tematických interaktivních tabulí umístěných v přilehlém parku u náměstí. (vhodné pro MŠ a ZŠ I. stupeň). Prohlídku je možné pojmout i jinou pracovní formou dle požadavků pedagogů. V rámci prohlídky se žáci a studenti seznamují se životem a dílem bratří Čapků s důrazem na poutavost výkladu a podnícení zájmu o literaturu a četbu. 

                                                                                                          Ukázka okoklamů v textu    

 

Využití prostor pro pracovní hodinu
Muzeum bratří Čapků nabízí školám možnost v prostorách muzea uspořádat výukovou hodinu literatury, dějin umění, výtvarné výchovy, atd. s využitím konkrétní ukázky dokumentů z expozice.  V expozici Karla Čapka je možné využít dataprojektor a a prolnout výuku s promítáním různých prezentací nebo tematických ukázek.

Pro rezervaci prostoru expozice a využití dataprojektoru je nutná dohoda předem na telefonním čísle  705103264 nebo písemně na e-mail: odrobinakova@malesvatonovice.cz nebo muzeum@malesvatonovice.cz. 

 

Ukázka výtvarné práce z výstavy INSPIRACE ČAPKEM