MUZEUM BRATŘÍ ČAPKŮ

 

 

 

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

Muzeum bratří Čapků

Vážení návštěvníci, s ohledem na stále platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví žádáme o dodržování  všech hygienických pravidel.  Po celou dobu přítomnosti v muzeu a Infocentru používejte respirátor a udržujte rozestupy alespoň 2m od ostatních návštěvníků. Maximální počet návštěvníků je stanoven na 8 osob.                                Děkujeme za pochopení                                                                                                                                                                                      

Muzeum bratří Čapků bylo založeno v roce 1946. Tehdy byla v Malých Svatoňovicích uspořádána výstava o životě a díle bratří Čapků, která se stala základem muzea. Expozice prošly několika reinstalacemi, poslední rozsáhlé úpravy pocházejí z let 1972 – 1978. 

 Muzeum bratří Čapků tvoří samostatné expozice.

Expozice Karla Čapka umístěná v prvním patře představuje jeho publikační činnost, korespondenci, rodinné fotografie, rodnou obec a dobové dokumenty. Zajímavé jsou ukázky rukopisu Karla Čapka a jeho přátel.
Představena je i činnost novinářská, například ukázky fejetonů a originály kreseb z cestopisů.

 

 

Expozici Josefa Čapka ve druhém patře tvoří reprezentační soubor dvaceti olejomaleb, který je unikátním průřezem celou tvorbou od počátku umělcovy tvorby přes údobí kubistické až k závěrečnému protifašisticky laděnému dílu. Vystaveny jsou též kresby a grafika, životopisná data a přehled literární tvorby.