OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

Služby

Výpůjční doba:                                                                                                                                                             pondělí a středa 14 - 17 hodin

Roční poplatek:                                                                                                                                         dospělí...................80 Kč                                                                                                                                     děti do 15 let .......40 Kč

 

Knihovna poskytuje: 

  •  půjčování knih z vlastního fondu
  •  půjčování knih z výměnného fondu (DS = doplňkový soubor) z Městské knihovny v Trutnově
  •  internet pro veřejnost zdarma ve výpůjční době
  •  půjčování brýlí, pokud zapomenete vlastní
  •  půjčování časopisů 

časopisy pro děti                                                                                                                                         Čtyřlístek; Rozmarýnka (nejen) pro děti 

časopisy pro dospělé                                                                                                                                   Květy; Epocha; U nás; Hobby blesk; Rozmarýna; Všechno co mám ráda; Dekor (kreativní časopis, 6x do roka)