Points You Should Look At When Discovering the right Weight Loss Supplement celebrity quick weight loss secrets • Some natural weight loss solutions contain mixes of components that not only make you lose weight, but also support your organs in its weight loss efforts. Proponents of natural weight loss pills will tell you that they will report such effects such as energy boost, and an even better mood due to the combination of natural ingredients. useful reference Snacking is not allowed and meals primarily consist of limited amounts of fresh fruits and vegetables with unlimited amounts of protein. Herbal appetite suppressants are also encouraged. association for weight loss surgery Body Wraps - Has your Mom been dieting lately ? Show her you ve noticed her efforts and give her a nice body wrap for Mother s Day. Body wraps are great for toning skin, especially after recent weight loss or childbirth. They also help relieve joint and muscle aches and pains. fat loss diet menu MCT and CLA supplementation is great for general health, weight loss and toning. MCT and CLA are vital for everyone, no matter what your goal. Perhaps it s weight loss, endurance sports or bodybuilding, as you see MCT and CLA supplementation fits into your specific goal. garcinia cambogia hydroxycitric acid weight loss Malé Svatoňovice - O obci - Czech POINT
Hlavní menu
Úvodní stránka
O obci
Aktuality
Úřední deska
Úřední oznámení
Elektronická podatelna
Muzeum bří Čapků
Turistické informace
Spolky a sdružení
Kultura
Školská zařízení
Zdravotnictví
Časopis Studánka
Fotogalerie
Odkazy
Místní podnikatelé
Kontakty
Dotazovna
Vyhledávání
PC tipy a návody
Inzerce
Webkamery MS
Blesková zpráva

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
se koná 28.4.2014
od 18.00 hod. na OÚ
__________________ 
Fotky z velikonoční
výstavy jsou v galerii

______________
Nové reportáže z obce
najdete na stránkách
televize-js

 
Novinky ke stažení
file icon Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
(Volby do Evropského parlamentu)

file icon Veřejné zasedání zastupitelstva obce 28.4.2014 - plakát
(Zápisy ze zastupitelstva obce)

file icon Usnesení rady 08/2014
(Usnesení rady obce 2014)

Czechpoint
Logo CzechPoint
Anketa
Co Vám schází na Svatoňovických stránkách?
 
Aktuální návštěvníci
Právě zde jsou
Hosté : 20
Statistiky
Členů: 10
Novinky: 577
Odkazy: 64
Návštěvníků: 1957741
TOPlist Statistiky

 

TOPlist statistiky
 

Webmaster
hylmar
Partnerské weby

Svazeb obcí Jestřebí hory
Království - Jestřebí hory
Televize JS
Adršpašsko - Teplické skály
Turistický region Kladské pomezí

 

RSS kanál
Úvodní stránka arrow O obci arrow Czech Point
O obci - Czech POINT Tisk E-mail
Středa, 29 říjen 2008

czechpoint

Na Obecním úřadě v Malých Svatoňovicích je poskytována nová služba pro občany. Na pracovištích starostky, účetní a matriky byl zprovozněn terminál Czech POINT. Zkratka znamená:
CZECH = Český
Podací
Ověřovací
Informační
Národní
Terminál

Pracoviště Czech Point poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na Obecním úřadě v Malých Svatoňovicích ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů: z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů. Tento systém zajistí občanům přímo na obecném úřadu možnost získat ověřené informace, do současné doby poskytované jen specializovanými pracovišti v Trutnově nebo Hradci Králové:

Katastrem nemovitostí  - výpis listu vlastnictví
Krajským soudem           - úplný výpis nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni z
Obchodního rejstříku
Živnostenským úřadem - výpis z Živnostenského rejstříku
Okresním soudem           - výpis z Rejstříku trestů

Ověřeným výstupem z ISVS je listina, která vznikla úplným převodem výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby a kterou žadateli vydal ověřující subjekt (v tomto případě Obecní úřad Malé Svatoňovice).

Ověřením výstupu se rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z ISVS  z elektronické do listinné podoby. Ověření se provádí na oficiální listině - ověřovací doložce.

VSTUPNÍ ÚDAJE

Občan musí znát základní údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výstup. Pro získání výstupů z rejstříků musí žadatel udat jednoznačné údaje subjektu. Na základě těchto jednoznačných identifikátorů je možné ověřený výstup vydat. Ověřující úřad může podle svých možností pomoci žadateli s vyhledáním identifikátorů pomocí běžně dostupných webových rozhraní jednotlivých registrů.

Registr živnostenského podnikání             identifikátorem je IČ
Webový portál registru: http://www.rzp.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Obchodní rejstřík                                     identifikátorem je IČ
Webový portál registru: http://www.justice.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Katastr nemovitostí
a) při vyhledání podle listu vlastnictví jsou identifikátory: Katastrální území a číslo
Listu vlastnictví
b) při vyhledání podle seznamu nemovitostí jsou identifikátory:
- Seznam parcel: Katastrální území, Kmenové číslo, Poddělení čísla
- Seznam budov: Katastrální území, Část obce, Typ budovy, Č.P./Č.E.
- Seznam jednotek: Katastrální území, Část obce, Typ budovy, Č.P./Č.E.,
Číslo jednotky
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz


Rejstřík trestů
žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo, výpisy
zatím nelze vydat zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na 
základě plné moci.

Výpis z bodového hodnocení řidiče
Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Czech POINT není určen k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Před jeho zhotovením je žadatel seznámen s počtem stran výpisu a s jeho cenou. Po zaplacení mu bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu.

Ověřovací doložka obsahuje podle § 9a odst. 1 zákona o ISVS tyto údaje:
a) údaj o ověření té skutečnosti, že ověřený výstup odpovídá výstupu z ISVS,
b) údaj o tom, z kolika listů se skládá ověřený výstup,
c) údaj o tom, že ověřený výstup obsahuje částečný výpis z ISVS (pokud neobsahuje výstup úplný),
d) místo a datum vyhotovení doložky o ověření,
e) pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z ISVS,
f) otisk úředního razítka a podpis ověřující fyzické osoby (pracovníka úřadu).


POPLATKY


Ověřovací doložka se nezpoplatňuje ani v případě, že je vyhotovena na zvláštním listu a předepsaným způsobem k ověřenému výstupu připojena. Ověřovací doložka plní pouze funkci ověřovacího prostředku, jedná se pouze o ujištění, že k převodu obsahu výpisu do ověřeného výstupu došlo předepsaným způsobem a kdo za tento převod odpovídá. Z tohoto účelu ověřovací doložky je zřejmé, že se nejedná o část výpisu, která by měla být zpoplatňována.

Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy se vybírá správní poplatek takto:

Registr živnostenského podnikání
   15 Kč za každou i započatou stránku

Obchodní rejstřík
100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za další i započatou stranu

Katastr nemovitostí
100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za další i započatou stranu

Rejstřík trestů
100,- Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence

Bodové hodnocení řidiče
100,- Kč za první stránku a za každou další 50,-Kč. 


Platbu poplatku provedete v hotovosti přímo na pracovišti Czech POINT na obecním úřadě oproti vydané ověřené listině.

 
 
© 2006 Malé Svatoňovice. Stránky vyrobil Ing. Jakub Kult, MSc. - www.gigaweb.cz.