Hlavní menu
Úvodní stránka
O obci
Aktuality
Úřední deska
Úřední oznámení
Elektronická podatelna
Muzeum bří Čapků
Turistické informace
Spolky a sdružení
Kultura
Školská zařízení
Zdravotnictví
Časopis Studánka
Fotogalerie
Odkazy
Místní podnikatelé
Kontakty
Vyhledávání
PC tipy a návody
Inzerce
Webkamery MS
Povodňový plán obce
Akce v okolí
Blesková zpráva

___________________
Nové
reportáže z obce
najdete na stránkách
televize-js

 
Novinky ke stažení
file icon Studie parku - Malé Svatoňovice
(Revitalizace obecního parku)

file icon Studie parku - osázení, herní prvky
(Revitalizace obecního parku)

file icon Regionální Den železnic v trutnovském depu
(Plakáty pořádaných akcí)

Czechpoint
Logo CzechPoint
Anketa
Co Vám schází na Svatoňovických stránkách?
 
Aktuální návštěvníci
Právě zde jsou
Hosté : 8
Statistiky
Členů: 10
Novinky: 667
Odkazy: 64
Návštěvníků: 3012531
TOPlist Statistiky

 

TOPlist statistiky
 

Partnerské weby

Svazeb obcí Jestřebí hory
Království - Jestřebí hory
Televize JS
Adršpašsko - Teplické skály
Turistický region Kladské pomezí

 

RSS kanál
Úvodní stránka arrow O obci arrow Czech Point
O obci - Czech POINT Tisk E-mail
Středa, 29 říjen 2008

czechpoint

Na Obecním úřadě v Malých Svatoňovicích je poskytována nová služba pro občany. Na pracovištích starostky, účetní a matriky byl zprovozněn terminál Czech POINT. Zkratka znamená:
CZECH = Český
Podací
Ověřovací
Informační
Národní
Terminál

Pracoviště Czech Point poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na Obecním úřadě v Malých Svatoňovicích ověřené výpisy ze čtyř centrálních registrů: z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů. Tento systém zajistí občanům přímo na obecném úřadu možnost získat ověřené informace, do současné doby poskytované jen specializovanými pracovišti v Trutnově nebo Hradci Králové:

Katastrem nemovitostí  - výpis listu vlastnictví
Krajským soudem           - úplný výpis nebo výpis platných údajů k aktuálnímu dni z
Obchodního rejstříku
Živnostenským úřadem - výpis z Živnostenského rejstříku
Okresním soudem           - výpis z Rejstříku trestů

Ověřeným výstupem z ISVS je listina, která vznikla úplným převodem výstupu z ISVS z elektronické do listinné podoby a kterou žadateli vydal ověřující subjekt (v tomto případě Obecní úřad Malé Svatoňovice).

Ověřením výstupu se rozumí ověření té skutečnosti, že listina vznikla převedením výstupu z ISVS  z elektronické do listinné podoby. Ověření se provádí na oficiální listině - ověřovací doložce.

VSTUPNÍ ÚDAJE

Občan musí znát základní údaje o subjektu, ke kterému chce získat ověřený výstup. Pro získání výstupů z rejstříků musí žadatel udat jednoznačné údaje subjektu. Na základě těchto jednoznačných identifikátorů je možné ověřený výstup vydat. Ověřující úřad může podle svých možností pomoci žadateli s vyhledáním identifikátorů pomocí běžně dostupných webových rozhraní jednotlivých registrů.

Registr živnostenského podnikání             identifikátorem je IČ
Webový portál registru: http://www.rzp.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Obchodní rejstřík                                     identifikátorem je IČ
Webový portál registru: http://www.justice.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Katastr nemovitostí
a) při vyhledání podle listu vlastnictví jsou identifikátory: Katastrální území a číslo
Listu vlastnictví
b) při vyhledání podle seznamu nemovitostí jsou identifikátory:
- Seznam parcel: Katastrální území, Kmenové číslo, Poddělení čísla
- Seznam budov: Katastrální území, Část obce, Typ budovy, Č.P./Č.E.
- Seznam jednotek: Katastrální území, Část obce, Typ budovy, Č.P./Č.E.,
Číslo jednotky
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz


Rejstřík trestů
žadatel musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo, výpisy
zatím nelze vydat zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na 
základě plné moci.

Výpis z bodového hodnocení řidiče
Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnocení řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č. 480/2008 Sb.
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci.

Czech POINT není určen k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Před jeho zhotovením je žadatel seznámen s počtem stran výpisu a s jeho cenou. Po zaplacení mu bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu.

Ověřovací doložka obsahuje podle § 9a odst. 1 zákona o ISVS tyto údaje:
a) údaj o ověření té skutečnosti, že ověřený výstup odpovídá výstupu z ISVS,
b) údaj o tom, z kolika listů se skládá ověřený výstup,
c) údaj o tom, že ověřený výstup obsahuje částečný výpis z ISVS (pokud neobsahuje výstup úplný),
d) místo a datum vyhotovení doložky o ověření,
e) pořadové číslo, pod kterým je ověření vedeno v evidenci ověření výstupu z ISVS,
f) otisk úředního razítka a podpis ověřující fyzické osoby (pracovníka úřadu).


POPLATKY


Ověřovací doložka se nezpoplatňuje ani v případě, že je vyhotovena na zvláštním listu a předepsaným způsobem k ověřenému výstupu připojena. Ověřovací doložka plní pouze funkci ověřovacího prostředku, jedná se pouze o ujištění, že k převodu obsahu výpisu do ověřeného výstupu došlo předepsaným způsobem a kdo za tento převod odpovídá. Z tohoto účelu ověřovací doložky je zřejmé, že se nejedná o část výpisu, která by měla být zpoplatňována.

Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy se vybírá správní poplatek takto:

Registr živnostenského podnikání
   15 Kč za každou i započatou stránku

Obchodní rejstřík
100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za další i započatou stranu

Katastr nemovitostí
100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za další i započatou stranu

Rejstřík trestů
100,- Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence

Bodové hodnocení řidiče
100,- Kč za první stránku a za každou další 50,-Kč. 


Platbu poplatku provedete v hotovosti přímo na pracovišti Czech POINT na obecním úřadě oproti vydané ověřené listině.

 
 
© 2006 Malé Svatoňovice. Stránky vyrobil Ing. Jakub Kult, MSc. - www.gigaweb.cz.