"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

 

 

 

 

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

15.01.2020

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová

V sobotu 11. ledna 2020 se naše obec opět zapojila do celorepublikové Tříkrálové sbírky. Malí koledníci v doprovodu dospělých obcházeli domy ve všech našich obcích a vybírali do zapečetěných kasiček vaše dary. V letošním roce bylo vybráno celkem 58.423 Kč. Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli na zajištění sbírky v naší obci  i všem dárcům za štědrost a za to, že myslí na všechny, kteří potřebují naši pomoc. Další informace o letošní sbírce v Malých Svatoňovicích najdete zde.

Zpět