"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

Kotlíkové dotaceNadace ČEZ

Toulavý baťoh Kladského Pomezí

 

 

 

 

04.11.2016

Informační brožury Královéhradeckého kraje

Informační brožury Královéhradeckého kraje

Ediční sada brožur Královéhradeckého kraje 2016 v elektronické podobě na adrese: http://www.hkregion.cz/cs/multimedia/publikace.html
Můžete si je otevřít v prohlížeči nebo stáhnout v pdf. 

29.06.2016

Zvýšení ceny vodného a stočného od 1. 7. 2016

Zvýšení ceny vodného a stočného od 1. 7. 2016

Od 1. 7. 2016 dojde v naší obci ke zvýšení ceny vodného a stočného:
vodné z 20,91 Kč/m3 na 23,95 Kč/m3
stočné z 23,22 Kč/m3 na 30,38 Kč/m

Ke zvýšení ceny vody a stočného dochází hlavně z důvodu realizace rozsáhlých investičních akcí v oblasti vodovodů a kanalizací v uplynulých letech. Investiční akce realizovala obec a v průběhu let 2015 – 2016 převedla dokončené stavby do majetku VAK Malé Svatoňovice. (přehled investičních akcí zde)
Zvýšené odpisy z těchto nemovitostí se musely promítnout do ceny vody a stočného.

16.05.2016

Rozšíření systému nakládání s BRKO - Malé Svatoňovice

Obec Malé Svatoňovice se rozhodla realizovat projekt "Rozšíření systému nakládání s BRKO - Malé Svatoňovice"

Hlavním cílem projektu je vytvořit v obci funkční systém odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO), který efektivně nakládá s BRKO a shromažďuje ho od všech jeho původců (obec, obyvatelé, firmy a případně i jiné subjekty) a nadále ho předává ke 100% materiálovému využití. Dílčím cílem je pak i vybudování zodpovědného přístupu k třídění odpadů u všech dotčených subjektů na území obce.

 

Více...
<< <  Stránka 5 z 5
Naposledy aktualizováno: 10.01.2017