"Člověk musí jet daleko, hrozně daleko,
aby se dostal co nejblíž k domovu."

KAREL ČAPEK

Půuvodní web zde

27.08.2015

Dny evropského kulturního dědictví

Druhý zářijový týden se uskuteční v České republice Dny evropského dědictví (EHD). MBČ se každoročně do této významné celoevropské, kulturně poznávací a společenské akce zapojuje. V neděli 6. září 2015 nabízí MBČ volný vstup po celý den. Zcela mimořádně budou vystaveny výjimečné exponáty z depozitáře muzea.
Otevřeno je 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin.

27.08.2015

Rekonstrukce hlavní komunikace v Malých Svatoňovicích

Rekonstrukce hlavní komunikace v Malých Svatoňovicích

Rekonstrukce hlavní komunikace je momentálně pozastavena. Důvodem je nutnost přepracování projektové dokumentace a její následné schválení.
K přepracování musí dojít z důvodu nevycházejících zátěžových zkoušek stávajícího podkladu v některých úsecích stavby. Dále musí být dopracována nová dešťová kanalizace pod chodníkem u Berkamtu. Stávající kanalizace je v dezolátním stavu a není možné její další použití. V příštím týdnu (36. týden) by měly být práce již plně zahájeny.  
Vladimír Provazník, starosta obce

13.08.2015

Umístění kontejneru na velkoobjemový odpad

Umístění kontejneru na velkoobjemový odpad

V obcích Petrovice, Strážkovice a Odolov bude umístěn kontejner v těchto termínech

10.08.2015

Mravenčí školka v Markoušovicích

Mravenčí školka v Markoušovicích

Mravenčí školka v Markoušovicích nabízí poslední volná místa pro školní rok 2015/2016. Od září fungujeme již v 5-ti denním provozu. Pro více informací volejte: Veronika Kubjátová 737 659 513.

10.08.2015

Nakládání s povrchovými a podzemními vodami v době sucha

Nakládání s povrchovými a podzemními vodami v době sucha

Vodoprávní úřad - Městský úřad Trutnov, odbor životního prostření, nabádá občany a organizace (upozornění zde), aby hospodárně nakládali s podzemními i povrchovými vodami. Je třeba v nadcházejícím období omezit odběry vod z vodních toků a ze studní, které neslouží pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou, především omezit odběry pro napouštění bazénů, zalévání zahrad a závlahu ploch. 

31.07.2015

Mapa území SOJH

Mapa území SOJH

Na OÚ v Malých Svatoňovicích a v MBČ (infocentrum) je k dispozici nová mapa SOJH. Přední strana znázorňuje mapu území SOJH a blízkého okolí, na které lze shlédnout významná turistická místa, cykloturistické trasy, turistické trasy apod. Na zadní straně mapky je seznam aktuálních ubytovacích a stravovacích s kontaktními údaji a dále je možné se inspirovat, kam na výlet v jednotlivých obcích a městě.

Stránka 1 z 2  > >>

Naposledy aktualizováno: