Hlavní menu
Úvodní stránka
O obci
Aktuality
Úřední deska
Úřední oznámení
Elektronická podatelna
Muzeum bří Čapků
Turistické informace
Spolky a sdružení
Kultura
Školská zařízení
Zdravotnictví
Časopis Studánka
Fotogalerie
Odkazy
Místní podnikatelé
Kontakty
Dotazovna
Vyhledávání
PC tipy a návody
Inzerce
Webkamery MS
Blesková zpráva

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce
se koná 24.11.2014
od 18.00 na OÚ
---------------------------- 
Nové reportáže z obce
najdete na stránkách
televize-js

 
Novinky ke stažení
file icon Studánka č. 2014/6 - listopad 2014
(Ročník 2014)

file icon Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb,
(Oznámení)

file icon Veřejné zasedání zastupitelstva obce 24.11.2014 - plakát
(Zápisy ze zastupitelstva obce)

Czechpoint
Logo CzechPoint
Anketa
Co Vám schází na Svatoňovických stránkách?
 
Aktuální návštěvníci
Právě zde jsou
Hosté : 14
Statistiky
Členů: 10
Novinky: 610
Odkazy: 64
Návštěvníků: 2423729
TOPlist Statistiky

 

TOPlist statistiky
 

Partnerské weby

Svazeb obcí Jestřebí hory
Království - Jestřebí hory
Televize JS
Adršpašsko - Teplické skály
Turistický region Kladské pomezí

 

RSS kanál
Úvodní stránka arrow Aktuality
Aktuality
Informace o zřízení datových schránek Tisk E-mail
Pátek, 24 říjen 2014

Příspěvkovým organizacím obce Bytová správa Malé Svatoňovice a Vodovody a kanalizace Malé Svatoňovice byly dne 24.10.2014 zřízeny datové schránky.
ID datové schránky BS:   p5bq3y3
ID datové schránky VAK: i78qnyk

 
Reakce opozičního zastupitele na vyjádření starostky "Zasedání zastupitelstva nebo předvolební boj?" Tisk E-mail
Pátek, 10 říjen 2014

Vážení spoluobčané, ten, kdo se podíval nebo teprve nyní dívá na tento oficiální web naší obce (www.malesvatonovice.cz), vidí na titulní straně vyjádření paní starostky obce Evy Hylmarové  ke středečnímu zasedání zastupitelstva. Jde o naprosto bezprecedentní zneužití obecního portálu paní starostkou v předvečer konání voleb do obecního zastupitelstva ke lživému a zavádějícímu pošpinění opozičních stran a jednostranné „argumentaci“. Přestože jsem jak písemně, tak telefonicky dnes intervenoval přímo u paní starostky za okamžité stažení článku z webu, nebylo mi vyhověno a zcela jednoznačně a nepokrytě tak chce paní starostka ovlivnit výsledky voleb v naší obci.
Nedomnívám se, že portál obce je určen k zveřejňování takových vyjádření. Nicméně  mi dovolte, abych se já, ač s nepřiměřenou časovou prodlevou (ale takovou podpásovku nikdo od naší paní starostky asi nečekal), alespoň pokusil o komentář osočené protistrany. Jedná se o naprosto flagrantní zneužití svého postavení respektive přístupu k obecnímu informačnímu kanálu k prosazování vlastních politických zájmů, o to závažnější svým načasováním. Sdělil jsem paní Hylmarové, že jí absolutně neupírám právo na vyjádření, ale že by měla zvolit neutrální médium, ať se již jedná o roznesení vlastních letáků či jejich vylepení na k tomu určených plochách, ale ne na webu obce či úřední desce/vývěsce OÚ apod.
O co vlastně včera šlo? Na posledním zasedání stávajícího zastupitelstva před komunálními volbami se měla projednávat tak důležitá věc, jakou je rozšíření ČOV na Jestřebci (kterým je podmíněno připojení drtivé většiny domácností a právnických subjektů na nově zbudovanou kanalizaci), respektive aspekty související se zhotovením a financováním této stavby za soutěžených cca. 6 mil. Kč. K tomu, aby mohl každý zastupitel odpovědně rozhodnout, potřebuje mít k dané problematice alespoň základní informace k dispozici předem v dostatečném předstihu, pokud na něho tedy není nahlíženo pouze jako na ovci slepě následující svého vůdce či automat na hlasování. Paní starostka všem zastupitelům zaslala materiály k problematice ČOV mailem v ÚTERÝ PO 20H VEČER!!! Ano, pouhý jeden večer před zasedáním!!! To opravdu není vtip, ale snadno dokladovatelný fakt. Drtivá většina zastupitelů se tak ani neměla šanci s materiálem jakkoli blíže seznámit, někteří zastupitelé ho ani neviděli!!!  Podobnou zkušenost s hlasováním pod nátlakem údajné časové tísně bohužel mělo toto zastupitelstvo několikrát a následně přijatá rozhodnutí potom podle toho také vypadala. Ale potom již bylo velice jednoduché paní starostkou říct: „Však jste si to odhlasovali!“ Takže tentokrát jsem už rezolutně řekl NE a vyvolal jsem hlasování o stažení tohoto bodu z jednání! Z přítomných 13 zastupitelů bylo 7 stejného názoru, tedy většina a návrh tak byl přijat. Po následné diskuzi, kterou paní starostka přistoupila od věcné argumentace k osobním útokům zejména vůči mé osobě, kdy jsem byl osočen např. z toho, že chci zakázku „přihrát“ svým známým, apod. vůči čemuž jsem se několikrát ohradil a nakonec se paní starostka za tyto nemístné ataky omluvila, se přistoupilo k opakování hlasování o tomtéž. Přítomno již bylo 14 členů zastupitelstva. Nově příchozí byl stejného názoru jako ostatních 7 z prvního hlasování, a tak pro stažení tohoto bodu hlasovalo 8 zastupitelů, tedy znovu nadpoloviční většina přítomných zastupitelů a návrh byl přijat. 
Vyjádření paní starostky obsahuje bohužel spoustu zášti, záměrných manipulací s fakty a dokonce lží. Například uvádí, že OPOZIČNÍ ZASTUPITELÉ nechali stáhnout bod z programu. Ne, nebyla to jen „opozice“, což musí být jasné z počtu hlasů, který návrh získal. Hlasovali tak všichni sportovci, a dále také zástupci Hasičů a dokonce i Nezávislí (SNK), tedy „strana“ paní starostky. Druhou lží, je to, že si údajně čtenáři mohou přečíst, kdo jak hlasoval na úřední desce v zápisu ze zasedání zastupitelstva. Ani zápis ani usnesení zastupitelstva ještě v tuto chvíli (tj. 10.10. v 10:45h) není na webu k dispozici. Ale to jsou, řekl bych, méně podstatné problémy obsažené ve vyjádření. Věcnější námitka by byla další velmi zavádějící informace a to ta, že obec má velmi reálnou šanci na získání dotace. Ano, šance je vždy, ale to zda ji obec skutečně získá, není v tuto chvíli jasné, a hlavně už vůbec není jasné v jaké výši. Pro naši obec je totiž zcela zásadní získat max. možnou dotaci (80-90%), aby si vůbec stavbu mohla dovolit, protože zejména vzhledem k nízké úrovni přidělené dotace na projekt „Vodovod a kanalizace“, je obec zadlužena (či spíše předlužena jako nikdy v historii) a naprosto paralyzována v dalších větších investicích do rozvoje. Další problémem byla například odměna administrátora výběrového řízení, která byla oproti původní odsouhlasené částce více než ZDVOJNÁSOBENA! Přesto paní starostka tuto nabídku prosazovala jako více než „slušnou“. Ano, došlo ke změně respektive k nárůstu pracnosti administrace výběrového řízení, ale ne k takovému, který by opravňoval k tako razantnímu navýšení odměny administrátora. A i přesto mě ani ve snu nenapadlo paní starostku „napadnout“ tak jako ona mne, tedy, že by se snažila zakázku někomu „přihrát“. 
Zpracováváme další odbornější připomínky k předložené zadávací dokumentaci, se kterými vás brzy rád seznámím, pokud budete mít zájem.
Každopádně nepropadejte žádné hysterii a panice, na projektu rozšíření ČOV bude jistě pracovat další zastupitelstvo a pevně věřím, že seriózně a že se podaří vyjednat pro Malé Svatoňovice ty nejlepší podmínky. Paní starostka nepochybuje o velmi neblahých důsledcích včerejšího rozhodnutí, já a nejsem sám, to vůbec tak černě nevidím. Takových obcí, kde bylo výběrové řízení na ČOV odloženo, pozastaveno, zrušeno je víc a svět ani obce se nehroutí. Já bych paní starostku parafrázoval asi takto. Nepochybně mělo být nutné rozšíření ČOV, tedy dostupnost finančních prostředků na tuto akci a s tím možnost rychlého připojení subjektů na kanalizaci, bráno v potaz již při schvalování financování projektu Vodovodu a kanalizace a ne jít na či spíše za hranu finančních možností obce (při zachování dostatečné finanční rezervy na další rozvoj i bez nutnosti získání vysokých dotací, což bude čím dál více nereálnější). Když jsem v té době právě na tyto „širší souvislosti“ v minulosti upozorňoval, byl jsem bohužel paní starostkou nařknut, že spojuji věci, které spolu nesouvisí. 
Na závěr vám i já přeji, ať si v následujících dvou dnech zvolíte zastupitele, kteří mají rádi Studánku a záleží jim na jejím dalším rozvoji, budou schopni konsensu a věcné argumentace a ne osobních útoků jen kvůli rozdílnému názoru. Vyhodnoťte si sami, kdo z kandidujících subjektů nabízí vám blízké a zároveň skutečně SPLNITELNÉ cíle a dejte svůj hlas jen jedné kandidátce. V obecních volbách totiž „KŘÍŽKOVÁNÍ“ (pozor nekroužkovat) napříč kandidujícími uskupeními prostě nefunguje, respektive šance na prosazení konkrétních jmen preferenčními hlasy je velice malá, zejména pak v tak malých obcích jakými jsou Malé Svatoňovice, Petrovice, Strážkovice a Odolov. Hlavně vás prosím, přijďte k volbám a požádejte o to samé i své známé a blízké. Jedině tak si budete vždycky moci s čistým svědomím říct, že jste se alespoň pokusili něco změnit!
Pokud jste dočetli až sem, moc vám děkuji.
Mgr. Pavel Nosek

 
Zasedání zastupitelstva nebo předvolební boj? Tisk E-mail
Čtvrtek, 09 říjen 2014

Ve středu 8 .října 2014 se konalo poslední zasedání zastupitelstva volebního období 2010 - 2014. Na úřední desce najdete usnesení a také zápis. Považuji za důležité vysvětlit jedno přijaté rozhodnutí, protože bude mít nepochybně velmi neblahé důsledky pro naši obec. Obec má připravené veškeré materiály, včetně realizační dokumentace na stavbu Intenzifikace ČOV Jestřebec, která navazuje na stavbu kanalizace. Na připojení čeká mnoho občanů a také tato již zahájená stavba má omezený termín dokončení právě pro její navazující důležitost. Byla velmi reálná šance získat na stavbu dotaci z Ministerstva zemědělství ještě z prostředků roku 2014, protože následující období je zatím velká neznámá. Práce okolo příprav na jakoukoli dotaci je vždy velmi složitá a je třeba reagovat na všechny podmínky, řešit vše rychle a především konstruktivně. Na tomto zasedání zastupitelstva  bylo třeba odsouhlasit změnu zadávacích podmínek pro výběrové řízení. Termíny jsou u veřejných zakázek poměrně zdlouhavé, proto bylo třeba proces ihned spustit abychom ještě v tomto roce mohli zahájit stavební práce. Bohužel toto zastupitelstvo odmítlo o tematu vůbec jednat. Opoziční zastupitelé bod nechali stáhnout z programu s odůvodněním, že na přípravu měli málo času (kdo a jak hlasoval najdete v zápisu ze zastupitelstva). Nebyla vůle vůbec jednat, vůle vzít materiál a bod po bodu procházet, přít se, diskutovat a hledat řešení. Postavit se k problému čelem a s ohledem na zájmy obce, občanů, termíny a příslib financí vystupovat jako zodpovědní zastupitelé, kteří umí problém řešit konstruktivně. Bylo přijato usnesení - bod nebyl zařazen na program jednání. Veškerá příprava, práce, materiály byly smeteny ze stolu,  aniž by se jimi někdo zabýval. Jaký bude další osud tolik potřebné stavby není jasné.

Přeji občanům této obce,  aby ve volbách zvolili pracovité a poctivé zastupitele. Takové, kteří nebudou utrácet čas podezíráním, osočováním a kritizováním, ale budou mít chuť pracovat  pro občany s potřebnou mírou pokory, vztahu k lidem a k jejich problémům. A když budou pochybovat, tak především sami o sobě, zda udělali sami opravdu všechno,  co bylo možné. Zastupitele uvažující v širších souvislostech se schopností budovat základy pro budoucí rozvoj obce. 
                                                                                                                          Eva Hylmarová

 
Nové akce Žaltmánku Tisk E-mail
Úterý, 26 listopad 2013

RC Žaltmánek pořádá pro děti i dospělé celou řadu zajímavých akcí:

- taneční hodiny pro pokročilé pod vedením tanečních mistrů manželů Poznarových od soboty 11.1.2014 ve 20.00 hod.  v kulturním klubu. Podrobnosti a plakát najdete ZDE 

Těšíme se na Vaši účast a věříme, že svými akcemi zaujmeme širokou veřejnost

 
Posilovna pro veřejnost Tisk E-mail
Pondělí, 11 listopad 2013

Fitness ANIMUS
KDE: Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice (2. patro sportovní haly)
KDY: PO, ST, ČT - vždy od 18:00 hodin do 21:00 hodin
PROČ: Cvičení pod odborným dohledem (možnost zpracování cvičebních plánů)
Cvičení v příjemném prostřední, na kvalitních strojích. Možnost využití dalších
sportovních zařízení BPA. Posílení i protažení svalů.
Vstup za přijatelnou cenu 35,- Kč za lekci.
VÁNOČNÍ AKCE: Permanentka do fitness na 10 lekcí pouze za 300,- Kč a k tomu dva iontové nápoje zdarma!! Akce platí od prosince 2013 do konce ledna 2014.
Tel. správce: 722942190, 739319426

LEZECKÁ STĚNA
v provozu od 2. září 2013. Vstupné 35,- Kč za jedno lezení (3 hodiny).
Otevřeno vždy v otevírací době fitness centra.
KDY: 
PO - od 18.00 hodin do 21:00 hodin
ST - od 18:00 hodin do 21:00 hodin
ČT - od 19:30 hodin do 21:30 hodin
Lezecké pomůcky nepůjčujeme. Tel. správce: 722942190, 739319426

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 9 z 11
 
© 2006 Malé Svatoňovice. Stránky vyrobil Ing. Jakub Kult, MSc. - www.gigaweb.cz.